dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bai 57 - Tiết 60 Tuyến Tụy và Tuyến thượng thận mien phi,tai lieu Bai 57 - Tiết 60 Tuyến Tụy và Tuyến thượng thận mien phi,bai giang Bai 57 - Tiết 60 Tuyến Tụy và Tuyến thượng thận mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/19/2012 4:49:49 PM
Filesize: 1.60 M
Download count: 47
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS Lê Ngọc Hân
Kính chào quý thầy cô và các em học sinh
Sinh học 8
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu vị trí và chức năng của tuyến yên
Tiết 60 - Bài 57 :
Tuyến tụy &
tuyến trên thận
Tiết 60 - Bài 57 :

Tuyến tụy và tuyến trên thận
I. Tuyến tụy
Hãy xác định :
- Bộ phận nào của tuyến thực hiện chức năng ngoại tiết?
- Bộ phận nào của tuyến thực hiện chức năng nội tiết ?
Quan sát hình 57.1 SGK
Cho biết tuyến tụy có
Cấu tạo như thế nào?
* Chức năng của tuyến tuỵ
- Tuyến tuỵ vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết
- Chức năng nội tiết do các tế bào đảo tuỵ thực hiện :
+ Tế bào ?: tiết glucagôn
+ Tế bào ?: tiết insulin
Tiết 60 - Bài 57 :

Tuyến tụy và tuyến trên thận
I. Tuyến tụy
Khi đường huyết
(Sau bữa ăn)
Khi đường huyết
(Xa bữa ăn, cơ thể hoạt động)
Tế bào ?
Tế bào ?
Đảo tuỵ
Glucôzơ
Glucôzơ
Đường huyết giảm xuống mức bình thường
Đường huyết tăng lên
mức bình thường
+
: Kích thích
-
: Kìm hãm
+
+
-
-
Isulin
Glucagôn
Glicôgen
...1....
...2......
3
4
5
tăng ( > 0,12% )
giảm ( < 0,12% )
Sơ đồ quá trình điều hoà lượng đường trong máu
* Vai trò của Hoocmon tuyến tuỵ
Insulin làm giảm đường huyết
Glucagôn làm tăng đường huyết
=> Nhờ tác dụng đối lập của hai loại hoocmon mà lượng đường huyết luôn ổn định
Tiết 60 - Bài 57 :

Tuyến tụy và tuyến trên thận
I. Tuyến tụy
* Chức năng của tuyến tuỵ
Khi đường huyết tăng (> 0,12% )
(Sau bữa ăn)
Khi đường huyết giảm (< 0,12% )
(Xa bữa ăn, cơ thể hoạt động)
Tế bào ?
Tế bào ?
Đảo tuỵ
Insulin
Glucagôn
Glucôzơ
Glicôgen
Glucôzơ
Đường huyết giảm xuống mức bình thường
Đường huyết tăng lên
mức bình thường
+
: Kích thích
-
: Kìm hãm
+
+
-
-
1
2
Sơ đồ quá trình điều hoà lượng đường trong máu
Tiết 60 - Bài 57 :

Tuyến tụy và tuyến trên thận
I. Tuyến tụy
II. Tuyến trên thận
Trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận theo các nội dung sau :
Vị trí của tuyến
Cấu tạo của tuyến
Cấu tạo vỏ tuyến
Tiết 60 - Bài 57 :

Tuyến tụy và tuyến trên thận
I. Tuyến tụy
II. Tuyến trên thận
Vị trí : gồm một đôi nằm trên đỉnh hai quả thận

lớp cầu
Cấu tạo : + Vỏ tuyến chia 3 lớp lớp sợi
lớp lưới
+ Tuỷ tuyến
Tiết hoocmon điều hoà các muối natri, kali
trong máu
Tiết hoocmon điều hoà
đường huyết
Tiết hoocmon điều hoà
sinh dục nam
Tiết Ađrênalin và
Norađrênalin
Tiết 60 - Bài 57 :

Tuyến tụy và tuyến trên thận
I. Tuyến tụy
II. Tuyến trên thận
Vị trí : gồm một đôi nằm trên đỉnh hai quả thận

lớp cầu
Cấu tạo :+ Vỏ tuyến chia 3 lớp lớp sợi
lớp lưới
+ Tuỷ tuyến
- Chức năng : (Sgk-180)
Chọn thông tin cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B
tuyến pha
giảm đường huyết
tăng đường huyết
phần tuỷ
điều hoà đường huyết
ađrênalin
Bài tập : Hãy chọn ý đúng nhất

Lớp ngoài cùng của vỏ tuyến trên thận tiết hoocmôn :
Biến đổi prôtein thành glucôzơ
Điều hoà sinh dục nam
Điều hoà muối natri,kali trong máu
Phân giải lipit thành axit amin và axit béo

2. Insulin có vai trò giảm đường huyết bởi các hoạt động :
Biến đổi lipit, protetin thành glucôzơ
Biến đổi glucôzơ thành glucôgen
Biến đổi glucôgen thành glucôzơ
Điều chỉnh đường huyết khi đường huyết bị hạ

3. Hoạt động nội tiết của tuyến tuỵ bị rối loạn sẽ dẫn đến :
Bệnh tiểu đường
Bệnh Bazơđô
Bệnh tăng huyết áp
Khả năng tiêu hoá thức ăn giảm