dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi thu vao THPT lan 1 mien phi,tai lieu de thi thu vao THPT lan 1 mien phi,bai giang de thi thu vao THPT lan 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2011 7:01:03 AM
Filesize: 0.16 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Trường THCS nam hồng
Nam sách

đề Thi thử vào THPT lần I - (Đề chẵn)
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 17 tháng 4 năm 2011
Đề thi gồm: 01 trang

Câu 1 (2 điểm) Giải các phương trình sau:
1) 
2) 
Câu 2 (2 điểm)
Cho hàm số f(x) = – 4x + 1. So sánh f(1) và f(2).
Cho hàm số  có đồ thị là (P) và đường thẳng (d) có phương trình
y = x + m. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x1, x2 thỏa mãn .
Câu 3 (2 điểm)
Rút gọn biểu thức  với a > 0 và .
2) Quãng đường Hải Dương – Thái Nguyên dài 150km. Một ô tô đi từ Hải Dương đến Thái Nguyên rồi nghỉ ở Thái Nguyên 4 giờ 30 phút, sau đó trở về Hải Dương hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc đi. Biết vận tốc lúc về nhanh hơn vận tốc lúc đi 10km/h.
Câu 4 (3 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC có nội tiếp (O ; R). Ba đường cao AD, BE, CF.
1) Chứng minh 4 điểm A, F, D, C cùng nằm trên một đường tròn, xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.
2) Tính BC theo R.
3) Đường tròn đường kính AC cắt BE tại M, đường tròn đường kính AB cắt CF tại N. Chứng minh tam giác AMN cân.
Câu 5 (1 điểm) Cho M = x2 + y2 + 2z2 + t2 ; với x, y, z, t là số tự nhiên.
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của M và các giá trị tương ứng của x, y, z, t biết rằng:

------------------------------Hết------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

Câu

Nội dung
Điểm

1
1

0,5 
Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm 
0,5


2
đkxđ: x 0 và x1
Có 
0,25
0,5x = 1 (loại), x = - 4 (tmđk)
Vậy phương trình đã cho có một nghiệm là x = -4
0,25

2
1
f(1) = - 4.1+1 = - 3 f(2) = – 4.2 + 1 = - 7
0,5Có – 3 > - 7 nên f(1) >f(2)
0,5


2
Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của phương trình:  (1)
Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt  >0
<=> 1+2m > 0 <=> m >
0,25Khi đó phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn:
x1 + x2 = 2 và x1 x2 = -2m
Ta có  (*)
Thay x1 + x2 = 2 và x1 x2 = -2m vào (*) ta có

0,5m= 1(TMĐK), (loại)
Vậy m= 1 thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x1, x2 thỏa mãn. 
0,25

3
1

0,5
0,55


2
Gọi vận tốc lúc đi của ô tô là x km/h (đk x > 0)
=>Thời gian đi từ Hải Dương