dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Hưởng ưng cuộc thi " Chỉ huy Liên đội giỏi " do Huyện đoàn Nam sách tổ chức . Liên đội trường THCS Nam Hồng nhiệt tình tham gia . Kết quả em Đỗ Thị Oanh Liên đội trưởng đã được chọn 1 trong 5 em trên toàn bộ 39 trường trong huyện và tiếp tục dự thi chung khảo vào ngày 15/5/2011 tới.