dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giao an HD NGLL mien phi,tai lieu Giao an HD NGLL mien phi,bai giang Giao an HD NGLL mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/17/2011 1:29:07 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 36
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Trường THCS phạm kha
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 8

Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trườngGiáo viên: Hoàng Văn Luận
Chủ nhiệm lớp 8C
Năm học 2005 - 2006


Trường THCS phạm kha
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 8

Chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồnGiáo viên: Hoàng Văn Luận
Chủ nhiệm lớp 8C
Năm học 2005 - 2006
Ngày soạn:6/9/2005 Ngày dạy:19/9/2005
tuần 1 Hoạt động 1: bầu cán bộ lớp
I/ yêu cầu giáo dục
- Giúp học sinh hiểu được vai trò của cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ lớp có năng lực lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
II/ Nội dung và hình thức hoạt động
1-Nội dung
- Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau 1 năm học.
-Bầu đội ngũ cán bộ lớp ( lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng cán sự các môn học và cán sự chức năng)
2- Hình thức hoạt động
- Nghe báo cáo và thảo luận
- Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết
III/ Chuẩn bị hoạt động
1- Phưong tiện
- Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học 2004-2005
- Phiếu bầu (nếu cần)
- 1 vài tiết mục văn nghệ
2- Về tổ chức
- Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng để báo cáo kết quả hoạt động của năm trước, dự kiến tiêu chuẩn cán bộ lớp và thống nhất chương trình hoạt động.
Phân công :+ Người báo cáo kết quả hoạt động lớp : Nguyễn Ngọc Luyến.
+Người điều khiển : Nguyễn Thị Huyền +Thư kí : Nguyễn Thuỳ Linh
+ Người chuẩn bị phiếu bầu : Hạm Thị Lan
- Dự kiến ban kiểm phiếu : Nguyễn Văn Mạnh (tổ trưởng), Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Ngọc.
- Phân công tổ, nhóm trang trí lớp : tổ 1 cùng với Thuỳ Linh, Nguyễn Lan.
III/ Tiến hành hoạt động
1- Khởi động: Cả lớp hát tập thể bài “ lớp chúng mình”
2- Báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua
- Lớp trưởng báo cáo kết quả
- Cả lớp thảo luận góp ý kiến
- Người điền khiển tổng kết
3- Bầu cán bộ lớp
- Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp .
- Tự ứng cử và ứng cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp
- Thư kí ghi tên các bạn ứng cử ( nếu có) và các bạn được đề cử lên bảng
- Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu
* Tiến hành:
- Bầu lớp trưởng và các lớp phó
- Bầu các cán sự lớp
- Bầu tổ trưởng, tổ phó theo đơn vị tổ
- Ban kiểm phiếu làm việc sau đó công bố kết quả (xem lẫn chương trình văn nghệ)