dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Sáng 27/4/2011 Tại Sân UBND Xã Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương . Học sinh trường THCS Nam Hồng tham gia lễ phát động tuần nước sạch do Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Tỉnh, Hội Phụ nữ Tỉnh , UBND Huyện, Phụ nữ huyện tổ chức, tham dự còn có Cán bộ lãnh đạo và Phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện  .