dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

            Sáng thứ 7 ngày 24/9/2011 trường THCS Nam Hồng mở hội nghị CBVC năm học 2011-2012 . Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đ/c  Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT. Về phía xã có các đ/c Lãnh đạo chủ chốt và ban ngành . Với tinh thần đổi mới và dân chủ hội nghị đã dân chủ thảo  luận 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ cụ thể . Đặc biệt đã thống nhất chỉ tiêu phấn đấu trong năm học . Đối với thày phấn đấu có 1 GV đăng ký dự thi giáo viên giỏi Tỉnh, 6 đ/c CSTDD cấp cơ sở , 100% đạt LDDTT , các đoàn thể Công đoàn, đoàn đội Vững mạnh xuất sắc. Học sinh phấn đấu học sinh giỏi cấp huyện xếp thứ từ thứ 1 đến 4 , có 1 đến 2 học sinh dự thi Tỉnh , vào PTTH phấn đấu xếp thứ 130-140/272 của Tỉnh ( ĐTB > 5,0 ) . chất lượng đại trà Học lực giỏi đạt 16,6%. Khá 49,5% . Yếu < 5% . Hạnh kiểm trên 90% Loại tốt . Lên lớp 98,5 % Trở lên ....

 img_0789_500_01

img_0793_500_01img_0792_500_01

 img_0787_500_01