dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục Trường THCS Nam Hồng - Nam sách - Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015 mien phi,tai lieu Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục Trường THCS Nam Hồng - Nam sách - Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015 mien phi,bai giang Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục Trường THCS Nam Hồng - Nam sách - Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/8/2011 4:37:23 PM
Filesize: 0.22 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Báo cáo Thu hoạch
ĐỢT HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO CHƯƠNG TRÌNHVIỆT NAM - SINGAPORE
KÊ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS NAM HỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
( Theo chương trình bồi dưỡng hiệu trưởngTheo hình thức liên kếtViệt Nam –Singapor -
Do Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương tổ chức )
-------------
Họ và tên : Phạm Văn Bảy - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Hồng – Nam sách - Tỉnh Hải Dương. ( 9/2/2011)
Báo cáo thu hoạch gồm 3 phần sau:
Phần 1 : Những nhận thức sâu sắc nhất về khoá bồi dưỡng.
Phần 2 : Liên hệ thực tế quản lý của bản thân.
Phần 3 : Đề xuất đổi mới lãnh đạo và quản lý nhà trường để nâng cao chất lựơng giáo dục tại trường THCS Nam Hồng – Nam sách - Hải dương ( Từ 2011 - 2015 ) 
Phần 1: Những nhận thức sâu sắc nhất về khoá bồi dưỡng.
Thứ nhất : Nhận thức được Lý do tại sao phải đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông.  
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển với những bước tiến nhảy vọt nhằm đưa thế giới chuyển từ  kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế trí thức.Vấn đề toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa tạo ra quá trình hợp tác để phát triển và vừa là quá trình đấu tranh gay gắt của các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo tồn bản sắc văn hoá và truyền thống của các dân tộc.Những xu thế chung nêu trên đã tạo ra những yêu cầu mới và tạo ra sự biến đổi nhanh chóng, sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội toàn cầu, trong đó có giáo dục. Từ các yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu , dẫn đến những yêu cầu mới về mẫu hình nhân cách người lao động mới ( Người công dân toàn cầu ), tiếp tục dẫn đến những yêu cầu mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục.Trách nhiệm đối với các yêu cầu của thời đại về lực lượng lao động phần lớn thuộc về giáo dục, bởi lẽ giáo dục giữ vai trò trọng trách trong việc xây dựng và phát triển nhân cách người lao động không những cho mỗi cộng đồng, cho từng quốc gia mà còn cả trên bình diện quốc tế. Nói cách khác là phải đổi mới giáo dục thì mới nâng cao được chất lượng và hiệu quả giáo dục; Từ đó mới có được những mẫu hình nhân cách đáp ứng được với những biến đổi toàn diện của xã hội hiện nay. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường đóng vai trò định hướng , là một trong những yếu tố mang tính đột phá và quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục.Vì vậy, đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng  ( Trong đó có nhà trường phổ thông ) là một tất yếu khách quan và cũng là sự đòi hỏi sự cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay; Nhất là trong bối cảnh nứơc ta đã ra nhập tổ chức thương mại thế giới. ( WTO ). Đổi mới lãnh đạo quản lý giáo dục:  khâu đột phá từ thay đổi tư duy lãnh đạo và quản lý của người hiệu trưởng trường phổ thông , đó là nhằm vào nội lực  -  vào ý thức và cách thức, vào thái độ và phương pháp của người dạy và người học, chứ chủ yếu  không nhằm vào ngoại lực – như cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đành rằng không nên thiếu chúng. Trong hoàn cảnh đang thiếu vật chất thì điều mà luôn luôn không thể thiếu và yếu ấy là nội lực phải tích cực. Đó là bài học đầu tiên và cũng là bài học lớn nhất được đúc rút từ nền giáo dục ở Singapore, Nhật bản.

 

 
 
Thứ hai: Nắm được những vấn đề then chốt trong đổi mới lãnh đạo và quản lý nhà trường phổ thông.
1.Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông : Ngoài việc năm được lý do phải đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông, còn nắm được những định hướng chiến lược, các quan điểm chỉ đạo về phát triển giáo dục và lựa chọn mô hình quản lý trường phổ thông; Vai trò lãnh đạo, quản lý và những nội dung cơ bản cần thay đổi trong lãnh đạo và quản lý trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay.2. Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông là một tiến trình nhằm xây dựng cầu nối giữa tầm nhìn và hành động , thực tế lãnh đạo thường cố gắng thực hiện sự thay đổi mà chưa chú ý nhiều đến chiến lược của sự thay đổi. Trong nhiều tình huống, mọi người không sẵn sàng đón nhận sự thay đổi, thay vì đó , họ thường có thái độ phản kháng. Qua học lớp bồi dưỡng tôi nắm được cách thức và hướng giải quyết những khó khăn gặp phải trong