dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Đồng đội xếp thứ 4 trong huyện . Trong đó hai em Trần Thị Vân đạt giải nhất môn ném bóng; Em Phạm Văn Khánh đạt giải nhất môn nhảy cao . Hai em đẫ được PGD&ĐT Nam sách tuyển chọ vào đội tuyển dự thi cấp Tỉnh .