dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Năm học 2010-2011 trường THCS Nam Hồng có 42 học sinh dự thi THPT. Kết quả có 17 học sinh trúng tuyển vào THPT Nam Sách, 01 học sinh trúng tuyển vào THPT Mạc Đĩnh Chi, 16 học sinh được tuyển vào THPT Bán Công Nam Sách. Điểm bình quân của các học sinh là 25,21 điểm. Điểm trên 5,0 ở môn Văn: 29; môn Toán: 23; môn Sinh: 15. Theo đánh giá chung của nhà trường thứ hạng thi vào THPT có thể cao hơn năm học trước (theo đánh giá của SGD).