dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

 Sáng ngày 26/3/2011 Tại Hội trường UBND xã Nam Hồng - Nam sách - Hải Dương . BCH Đoàn xã kết hợp cùng BCH Đoàn trường THCS tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM . Về dự có các Đ/C Thường vụ Huyện đoàn , Đảng uỷ , UBND, HDND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Nam Hồng, và hơn 100 đoàn viên , thanh niên ưu tú ở các chi đoàn thôn và trường THCS. Buổi mít tinh đã ôn lại những chăng đường vẻ vang của đoàn và hưởng ứng bằng chương trình hành động cụ thể trong năm thanh niên 2011 .

 b_500

 e_500h_500l_500